Hva er testforum.no

Testforum skal utfordre, inspirere, irritere, glede, utvikle og konkludere. Testforums arbeidsmøter kjennetegnes med atde avholdes ved hjelp av anerkjente møteteknikker, med høy fokus på engasjement fra deltakere, og et ender opp i dokumenterte sluttresultat som gjenspeiler møtets målsettinger.

Det skal fokuseres på kunnskapsdeling, involvering, engasjement, innovasjon og måloppnåelse.

Testforum skal sette test- og kvalitet på dagsorden i Midt-Norge.

code-647012

Hva tilbyr vi? Hva er produktet/tjenesten?

-Produktet tjenesten er et felleskap som søker å tilby de som er interresert i fagområdene en plass for diskusjon av felles problemstillinger, feks i form av testacafe. I tillegg ønsker vi å kunne kjøre eventer på kveldstid, gratis for interreserte med tema som er dagsaktuelle, og kanskje vinkler det litt annerledes enn tradisjonelle kurs i testing og agile metoder som ISQTB kurs, ITIL kurs eller andre gjør. En arena der likesinnede nerder? kan møtes og bli kjent.

Hva er “unique selling proposition”? Hvorfor skal jeg bli kunde/medlem/samarbeidspartner?

Det unike er at det dras igang et fellesskap som er til  fri benyttelse, uten noen kostnader eller forpliktelser for deg som medlem. Samarbeidspartner blir du fordi du som oss har et brennende engasjement og ønske om å fokusere på test og kvalitet, med skråblikk og humor, og ønsker å tilby foredrag eller testcafe  som gir tilhørerene noe positivt igjen for å delta i en time eller to. Går man hjem etter et testforum.no fylt med inspirasjon og ettertanke, og kanskje noe refleksjon, da har vi lyktes.
Destod flere gode arrangementer vi evner å arrangere, jo flere vil bli kjent med unike tilbudet og  delta.  Noen av deltakerne vil sannsynlig  ønske å bidra aktivt til å opprettholde et felles gode som testforum.no er for dette fagfeltet i Midt-Norge. Less er altså ikke more alltid, men kvalitet fremfor kvantitet.

 

Hva er visjon, mål og verdier?

Visjonen er å bli Midt-Norges ledene miljø innen non-profit, ikke kommersielle, pro bono aktiviteter for test og kvalitet, der alle som ønsker det er velkomne inn, og der de som ønsker det også kan bidra til å videreutvikle konseptet.
Målet er å skape et felleskap for medlemmene som på sikt har gode maler, rutiner og prosesser om test- og kvalitet som fritt kan distribueres til alle som grunnlag for å lage feks testplaner, testrapporter, prosedyrer el.  Det er også et mål å være et aktivt fagmijø som bidrar til de som har behov (så lenge testforum.no har kapasitet, og materialet som tas frem ikke er kommersielt, dvs kan fritt videredistribueres til alle etterpå).
Det er i dag få eller ingen gratis arenaer for fagmiljø inoen  test- og kvalitet i midt-norge, så de som jobber innenfor disse områdene, spesielt i mindre organisasjoner føler seg ofte ensomme og uten at de finner støtte/hjelp i egen organisasjon for å kunne videreutvikle og forbedre sitt arbeid. Testforum.no håper å kunne kompensere for dette, å være det fagmiljøet som alle kan bruke.
Testforums verdier er : Åpenhet, delingskultur, inkluderende og nyskapende.
VI SELGER IKKE KONSULENTJENESTER, TIMER, OPPDRAG ELLER MATERIELL I NOEN SOM HELST FORM !
Del gjerne

Vil man bli best – må man jobbe med test

Hopp til verktøylinje